Zasady udostępniania informacji publicznej

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do uzyskiwania informacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej. W szczególności nie ujawnia się dokumentów, których udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, akt spraw z zakresu postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (z wyjątkiem stron postępowania).

Osobami upoważnionymi do udostępnienia informacji jest :

- przewodniczący PZOON w zakresie udostępniania dokumentów zawierających informacje publiczne

- każdy pracownik- w formie ustnej zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniania na wniosek. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez składania wniosku. Informacja, której nie ma w BIP i nie może być udostępniona niezwłocznie, musi być udostępniona na wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.

Załącznik : wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:38
Dokument oglądany razy: 198
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 25.03.2015