Stan przyjmowanych spraw

Od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu
wpłynęło
-1232 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 111 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
- 314 wniosków o wydanie karty parkingowej.
a wydano:
- 1068 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- 123 orzeczeń o niepełnosprawności
- 314 kart parkingowych

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:35
Dokument oglądany razy: 192
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 27.03.2015