Składnica akt

W składnicy akt Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu gromadzone są akta z wszelką dokumentacją spraw zakończonych.

Akta spraw postępowania orzeczniczego podlegają brakowaniu po upływie 10 lat przechowywania.

Dokumentacje osobom spoza jednostki udostępnia się na miejscu, bez możliwości wypożyczenia poza teren jednostki. Stronie postępowania czyli osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Odpisy są wydawane bez pobierania opłat.

Pracownik składnicy akt: Szymon Grzonka

Załącznik: Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:28
Dokument oglądany razy: 205
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 25.03.2015