Prowadzone rejestry i ewidencje

  1. Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności i stopnia niepełnosprawności.
  2. Rejestr wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej
  3. Rejestr wniosków o przyznanie karty parkingowej.

Sposób Udostępnienia:

  1. do wglądu- wyłącznie stronom postępowania oraz organom żądającym udzielenia informacji o toczącym się lub zakończonym postępowaniu na podstawie pisemnego , umotywowanego wniosku w związku z toczącym się przed tym organem postępowaniem ( np. ośrodki pomocy społecznej, policja, sąd )
  2. Na wniosek - dane statystyczne
  3. Na stronie internetowej: strona podmiotowa jednostki : www.orzecznicztwo.kalisz.pl, BIP

 

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:27
Dokument oglądany razy: 185
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 25.03.2015