Majątek jednostki

Stan majątku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu na dzień 31.12.2014r ogółem: 161 054,57 złotych w tym:
śšrodki trwałe: 92 896,39 złotych
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 55 133,62 złotych
Wartości niematerialne i prawne: 13 024,56 złotych

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:02
Dokument oglądany razy: 251
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 25.03.2015