Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

/PzdsON/SkrytkaESP

Na adres ESP można przesyłać korespondencję korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnionego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji, to znaczy bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 11:59
Dokument oglądany razy: 223
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 29.04.2015